logo头像
Snippet 博客主题

树莓派安装 phantomjs&casperjs

本文于602天之前发表,文中内容可能已经过时。

树莓派Debian 安装Phantomjs以及Casperjs 其实很简单,首先确保已经安装好nodejs
安装Phantomjs
然后执行一下命令:

1
sudo apt-get install phantomjs

检查安装结果

1
phantomjs --version

安装casperjs

1
2
3
https://github.com/casperjs/casperjs.git 
cp -R casperjs/ /usr/local/src/
ln -sf /usr/local/src/casperjs/bin/casperjs /usr/local/bin/casperjs

检查安装结果

1
casperjs --version